Giblean

Pàrlamaid na h-Alba air bhioran mu Chupa Ryder ’s stuth-cuimhneachain ainneamh air thaisbeanadh ann

30.04.2014

Bidh an t-Oifigear Riaghlaidh a’ toirt am follais taisbeanadh is obair-ealain nach fhacas roimhe seo an-diugh mar chomharradh air fear dhe na gnothaichean spòrs as cliùitiche ann an saoghal a’ ghoilf, Cupa Ryder 2014

Guthan nan Eileanach a’ faighinn cluas-ri-claisneachd

29.04.2014

Bidh beachdan choimhearsnachdan iomallach agus eileanach mun deamocrasaidh ionadail mar chuspair do Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thadhlas i air Steòrnabhagh

Rannsachadh air na tha an dàn do dh’Alba gu h-eaconamach a’ dol a dh’Obar Dheathain

24.04.2014

Thèid ceistean a chur air daoine cudromach ann an gnìomhachas ola is gas le Comataidh Eaconamaidh Pàrlamaid na h-Alba an ath-sheachdain agus iad a’ coinneachadh an Obar Dheathain mar phàirt de an rannsachadh mun eaconamaidh an dèidh 2014.

Eòlaichean gu bhith fo cheist mu ionmhas na h-Alba an dèidh 2014

11.04.2014

Scotland’s public finances post-2014 will come under the microscope at the Scottish Parliament’s Finance Committee when it holds a series of evidence sessions on the subject from this April.

Comataidh gus sgrùdadh a dhèanamh air na bhios ag obair ann an riaghaltas ionadail

04.04.2014

Bidh sgrùdadh air mar a bhios riaghaltas ionadail ag obair agus na dh’fhaodar ionnsachadh airson na h-Alba mar chuspair do bhuill Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Molaidhean a thaobh saorsa nas tràithe do chuid de phrìosanaich sa bhad fo sgrùdadh aig Comataidh a’ Cheartais

04.04.2014

Tha molaidhean a thaobh leigeil mu sgaoil nas tràithe de sheòrsaichean àraid de phrìosanaich air a thighinn fo sgrùdadh aig Comataidh a’ Cheartais agus iad a’ sireadh fianais ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Cupa Ryder mar phrìomh tharraing aig Pàrlamaid na h-Alba

03.04.2014

As momentum builds for the Ryder Cup at Gleneagles later on this year, visitors to the Scottish Parliament will have a unique opportunity to delve into the history of one of sport’s most well-known events.

Pàrlamaid na h-Alba an sàs ann an Seachdain na h-Alba

03.04.2014

Tòisichidh an t-Oifigear Riaghlaidh, am Fìor Urr Tricia Marwick BPA, Linda Fabiani BPA agus Rhoda Grant BPA an-diugh air sreath de dh’iomairtean às leth Pàrlamaid na h-Alba gus Seachdain na h-Alba 2014 a chomharrachadh.

End of Right to Buy scheme supported by Committee

The right to buy social rented houses in Scotland should be completely abolished, according to a report from the Infrastructure and Capital Investment Committee. The conclusion is part of the Committee’s stage 1 report

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.