Comataidhean Pàrlamaid na h-Alba - dè th' annta agus dè bhios iad a' dèanamh?

Tha an leabhran Comataidhean Pàrlamaid na h-Alba - dè a th' annta agus dè bhios iad a' dèanamh? a' mìneachadh nan dòighean-obrach aig comataidhean an obair aca: rannsachaidhean, a' sgrùdadh reachdas agus a' cumail Riaghaltas na h-Alba cunntachail.

Briog air a' cheangail gus a' bhileag fhaighinn:

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.