Còd giùlain do luchd-tadhail

Ma bhios tu a’ tadhal air a’ Phàrlamaid gus a bhith ann airson gnothaichean anns an t-Seòmar no aig coinneamh comataidh, tha còd giùlain ann a dh’fheumas tu leantainn, fo òrdugh an Oifigeir Riaghlaidh.

Feumaidh tu:

 • Cuimhneachadh gur bheil obair a' dol air adhart san togalach
 • Gabhail ris a h-uile stiùireadh bho oifigearan na Pàrlamaid
 • Cumail a h-uile màileid no poca leat fhèin no anns na cistean poblach
 • Na bi smocadh anns an togalach idir
 • Na bi ag ithe no ag òl ach a-mhàin sna taighean bidh
 • Thoir an lanyard "Neach-tadhail" agus pas air ais
 • Faigh rud sam bith a ghlèidh muinntir na tearainteachd dhut nuair a dh'fhalbhas tu

Ma bhios to a' dol gu gnothaichean na Pàrlamaid:

 • Cuir dheth fònaichean-làimh, pèidsearan agus coimpiutairean laptop
 • A bhith sàmhach nuair a thig thu a-steach, a shuidheas tu agus a dh'fhàdhas tu na gailearaidhean.
 • Cead fhaighinn ro-làimh a bhith a’ peantadh no tarraing dealbh

Thoir an aire gu bheil na leanas toirmisgte anns na gaileiridhean, rè gnothaichean na Pàrlamaid

 • Bualadh bhoisean, èigheachd a-mach no a’ cur bacadh air gnothaichean
 • Taisbeanadh bhrataichean no sluagh-ghairmean, a' gabhail a-steach brataichean no sluaighean-gairm air aodach 
 • A' cleachdadh camarathan no stuthan clàraidh
This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.