Poileasaidhean agus modhan gus àiteachan a chur an taobh do Choinneamhan Comataidh

Cho fada ro làimh agus a dh’fhaodas tu àite a chur an taobh

Faodaidh daoine-aonair (1 gu 9) cur an taobh 7 latha air a’ char as tràithe ro choinneamh na comataidh air a bheil thu ag iarraidh frithealadh. Faodaidh buidhnean (10 gu 15) cur an taobh nas fhaide ro làimh a rèir nan ùineachan ma tha comataidh gu bhith a’ cruinneachadh air a’ cheann-latha a dh’iarr thu.

Àireamh nan tiogaidean

Faodaidh tu suas ri còig tiogaidean deug iarraidh. Ma tha barrachd na còignear deug anns a’ bhuidhinn agaibh, faodar na tiogaidean a roinn mar as trice. Faodaidh cuid den bhuidhinn frithealadh air a’ chomataidh fad cuid den ùine agus an uair sin a’ choinneamh fhàgail. Faodaidh an còrr den bhuidhinn na tiogaidean a chleachdadh an uair sin gus a’ chomataidh a fhrithealadh.

Ciamar a chleachdas sibh an seòladh-dealain agam?

Ma bhios cothrom air tiogaidean, cuiridh sinn dearbhadh mu chur-an-taobh chun an t-seòlaidh seo. Mura bi cothrom air tiogaidean, cuiridh sinn post-dealain thugad gus innse dhut.

Ciamar a chleachdas sibh an àireamh-fòn agam?

Cha chleachd sinn an àireamh-fòn agad ach nuair a tha atharrachadh sna h-ullachaidhean mu thadhal no gus do fhrithealadh a dhearbhadh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.