Tiocaidean airson Deasbadan Pàrlamaideach

Faodaidh luchd-tadhail a bhith an làthair aig deasbadan na Pàrlamaid anns a' ghailearaidh phoblach ann an Seòmar-deasbaid na Pàrlamaid. Feumaidh tiocaid a bhith agad airson seo ach tha iad seo saor is an-asgaidh.

Thoir sùil air na cinn-latha fosaidh mus cuir thu an turas agad air dòigh oir cha bhi a' Phàrlamaid a' coinneachadh rè an fhosaidh.

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

Ann an 2018:

  • 10 gu 18 Gearran 2018 
  • 31 gu 15 Giblean 2018  
  • 30 Ògmhios gu 2 Sultain 2018
  • 6 gu 21 Dàmhair 2018  
  • 22 Dùbhlachd 2018 gu 6 Faoilleach 2019

Ann an 2019:

  • 9 gu 17 Gearran 2019
  • 6 gu 21 Giblean 2019  
  • 30 Ògmhios gu 1 Sultain 2019
  • 12 gu 27 Dàmhair 2019  
  • 21 Dùbhlachd 2019 gu 5 Faoilleach 2020 

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.