Uairean Fosglaidh

Public entrance to Parliament building

Tha Pàrlamaid na h-Alba fosgailte do Luchd-tadhail Diluain gu Disathairne.

 

Nuair a bhios Pàrlamaid na h-Alba air fosadh tha na h-uairean fosglaidh gu h-ìosal airson Diluain is Dihaoine ann airson Dhimàirt, Diciadain is Diardaoin cuideachd.

 

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

Ann an 2018:

  • 10 gu 18 Gearran 2018 
  • 31 gu 15 Giblean 2018  
  • 30 Ògmhios gu 2 Sultain 2018
  • 6 gu 21 Dàmhair 2018  
  • 22 Dùbhlachd 2018 gu 6 Faoilleach 2019

Ann an 2019:

  • 9 gu 17 Gearran 2019
  • 6 gu 21 Giblean 2019  
  • 30 Ògmhios gu 1 Sultain 2019
  • 12 gu 27 Dàmhair 2019  
  • 21 Dùbhlachd 2019 gu 5 Faoilleach 2020 

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

Diluain, Dihaoine, Disthairne is saor-làithean poblach

10.00 gu 17.00 (inntrigeadh mu dheireadh 16.30)
Bidh na h-uairean fosglaidh seo ann airson Dimairt, Diciadain agus Diardaoin nuair a bhios a' Phàrlamaid na fosadh (ach a-mhàin fosadh a' Ghearain)

Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin

09.00 gu 18.30 (inntrigeadh mu dheireadh 18.00)  

Bidh na h-uairean fosglaidh seo ann airson Dimairt, Diciadain agus Diardaoin nuair a bhios a' Phàrlamaid na fosadh

Didòmhnaich

Dùinte

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.