Biadhlann na Pàrlamaid

Tha Biadhlann na Pàrlamaid stèidhichte aig cùl Thalla a’ Phobaill. Tha cathraichean innte airson mu thuairim 60 duine agus bidh biadh is deochannan rin reic don phoball an-sin nuair a bhios Taigh an Ròid fosgailte.

Public Cafe

Amannan Fosglaidh

Tha am Biadhlann fosgailte aig na h-aon amannan ’s bhios Taigh an Ròid le dinnear ann gach latha bho 11.30 – 14.30.

Clàr-bidhe na Biadhlann 

Tha biadhlann na Pàrlamaid a’ reic taghadh farsaing de bhiadh, eadar cèicichean is aran milis (air an dèanamh aig a’ Phàrlamaid) is brot, ceapairean, saileadan agus dinnearan tè     

Clàr-bidhe Biadhlann na Pàrlamaid (30KB pdf) 

Barrachd Fiosrachaidh

  • Tha lùb claistinneachd  anns a’ bhiadhlann agus gheibhear cupannan, truinnsearan is uidheam-ithe so-ruigsinn (accessible cutlery) ann
  • Tha taghaidhean a' seachnadh glùtan (gluten) air a’ chlàr-bidhe
  • Tha cathraichean leanabh ann agus goireasan gus botulan is biadh leanabh a theasachadh
This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.