Mun Aithisg Oifigeil

Is e na tha san Aithisg Oifigeil an aithisg sgrìobhte làn is choileanta de dh’imeachdan Pàrlamaid na h-Alba agus nan comataidhean aice.

Nam measg seo tha:

Is ann facal air an fhacal gu ìre mhòir a tha an Aithisg Oifigeil. Gu goirid an dèidh don Phàrlamaid a’ chiad choinneamh aice a chumail ann an 1999, chuir an t-Oifigear-riaghlaidh an cèill gu bheil ‘facal air an fhacal gu ìre mhòir’ a’ ciallachadh gum bu chòir cainnt air a dùblachadh agus anbharra a leigeil às agus mearachdan follaiseach a cheartachadh agus blas na cainnt a chumail aig an aon àm. Mar a bhiodh dùil, feumar beagan de bhreitheanas a thaobh deasachaidh a chumail; mar eisimpleir, is dòcha gun cuir blas no dòigh-labhairt an neach-labhairt no gluasad corporra ris no às do na thuirt e no i, agus feumar seo a chur an cèill san riochd sgrìobhte ann an dòigh air choreigin.

Tha Aithisgean Oifigeil gam foillseachadh air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba agus ann am pàipear ro 8m air an latha an dèidh coinneamhan na Pàrlamaid agus air cinn-latha aontaichte airson coinneamhan comataidh. Airson barrachd fiosrachaidh, gheibhear cothrom air an aithisg oifigeil aig official.report@scottish.parliament.uk.

Faodar goireas luirg a chleachdadh gus iomraidhean sònraichte a lorg.

Briog air English gu h-àrd gus Aithisgean Oifigeal de choinneamhan na Pàrlamaid a leughadh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.