Ais-eòlas air an làraich-lìn

Seo duilleag airson ais-eolas air an làraich-lìn. Ma tha ceist eile agaibh  no ma tha sibh airson fios a chur gu seirbheis shònraichte (m.e Fiosrachadh a' Phobail, Foghlam, Gàidhlig 7c), faic Cuir Fios Thugainn.

Ma tha thu airson gearan a dhèanamh mu luchd-obrach no seirbheisean Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba, faic Pròiseas nan Gearanan.

Thèid dàta pearsanta sam bith a bheir thu do Bhuidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a phròiseasadh a rèir Achd Dìon an Dàta 1998. Airson barrachd fiosrachadh, faic ar Poileasaidh Dìon Dàta is Prìobhaideachd.

Cleachd am foirm gu h-ìosal gus post-d a chur gu dìreach gu maighstir an lìn.

   
   
   
   
   
   
This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.