• PetitionsInvolvedFP20110822

  Athchuingean

  Faodaidh duine sam bith athchuinge a chur a-steach. Chan fheum thu ach aon aois agus chan eil e gu diofar dè an aois a tha thu.

  Tha e furasta athchuinge ùr a chruthachadh agus gus ainmean a chruinneachadh air-loidhne.

  Faodaidh tu innse na fiosrachadh mun athchuinge agad a cho-roinn tro Facebook is Twitter tron làrach-lìn againn.

  Athchuingean

  +-

  Athchuingean

 • Compàirteachasan coimhearsnachd

  Proiseact com-pairteachasan coimhearsnachd na Parlamaid.

  Is e iomairt tionnsgalach th’ ann am Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd, a bheir guth do dhaoine nach bi a’ gabhail pàirt ann am poileataics mar as àbhaist.

  Pròiseact nan Com-pàirteachasan coimhearsnachd

  +-

  Compàirteachasan coimhearsnachd

 • Tachartas 'Get the Picture'

  Air Disathairne 25 Lùnastal 2012, chùm Pàrlamaid na h-Alba 'Get the Picture!' – tachartas spòrsail a thug cothrom do dh’oigridh 16-25 bliadhna a dh’aois à air feadh na h-Alba bruidhinn mu chuspairean a tha cudromach dhaibh.

  Get the Picture! 2012

  +-

  Tachartas 'Get the Picture'

 • ConnectFEATURE20110819

  'Ceangail!' ris a' Phàrlamaid

  Is e prògram foghlam airson daoine eadar 12 is 25 a th’ ann an Ceangail!

  Bheir e cothrom dhut a bhith mar phàirt de – agus a bhith a’ toirt seachad - seiseanan foghlam mu ghabhail pàirt ann am Pàrlamaid na h-Alba.

  Ceangail!

  +-

  'Ceangail!' ris a' Phàrlamaid

Gabh Pàirt

Co-chomhairleachadh air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid

Tha an treas tionndadh den phlana Ghàidhlig againn fosgailte airson cho-chomhairleachaidh

Ceangail - pròiseact coimhearsnachd òigridh

A bheil thu eadar 16 agus 25? Gabh pàirt sa Phàrlamaid – gabh pàirt ann am fear de na pròiseactan no tachartasan againn.

HaggeyeSP20091208

Compàirtean Coimhearsnachd

Is e iomairt tionnsgalach ùr a th’ ann am Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd, a bheir guth do dhaoine nach bi a’ gabhail pàirt ann am poileataics mar as àbhaist.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.