• Chamber

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

  Leugh mu mar a thèid BPA a thaghadh, mar a bhios comtaidhean ag obarahadh agus mar a nì Pàrlamaid na h-Alba laghan.

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair. (Gàidhlig ri tighinn)

  +-

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

 • Lights in committee room

  Bilean Làthaireach

  Bidh molaidhean airson laghan ùra gan toirt a-steach sa Phàrlamaid mar Bhilean 

  Faodaidh tu leughadh mu dheidhinn Bilean ùr agus Bilean làthaireach agus an cùrsa tron Phàrlamaid an-seo

  +-

  Bilean Làthaireach

 • Athchuingean Poblach

  Tha pròiseas nan athchuingean poblach aig cridhe na h-obair com-pàirteachais againn.

  Faodaidh daoine fa leth, buidhnean is comainn pàirt a ghabhail ann am pròiseas a' phoileasaidh le bhith a' togail cuspairean anns a bhèil ùidh aca.

  Comataidh nan Athchuingean Poblach

  +-

  Athchuingean Poblach

 • Fios mu Bhilean

  Diofar sheòrsaichean Bhilean

  Faigh a-mach dè an t-eadar-dhealachadh a th' ann eadar Achd agus Bile, a' gabhail a-steach nan diofar sheòrsa Bhilean agus mar a bhios iad a' toirt buaidh ort.

  Faigh a-mach mu bhilean
  +-

  Fios mu Bhilean

Gnothaichean Pàrlamaideach

ChamberDesksIISP20040804

Aithisg Oifigeil

Is e an Aithisg Oifigeil an aithisg sgrìobhte làn is choileanta de ghnothaichean Pàrlamaid na h-Alba agus nan comataidhean aice.

CommitteeJusticeS4SP20110621

Comataidhean

Tha na comataidhean aig cridhe obair na Pàrlamaid – a’ cruinneachadh fianais bho luchd-fianais, a’ sgrùdadh reachdas agus a’ dèanamh rannsachadh.

bills

Bilean

‘S e a th’ ann am bile ach dreagh lagha. Faodaidh Riaghaltas na h-Alba, comataidhean pàrlamaideach, no ball fa leth den Phàrlamaid bile a thoirt a-steach.

questionsiStockSP

Gluasadan, Atharrachaidhean is Freagairtean

Faodaidh BPA sam bith ceist phàrlamaideach a chur air Riaghaltas na h-Alba no air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Bidh BPA a’ cleachdadh gluasadan gus deasbad a thòiseachadh no gus gnìomh a mholadh.

The Canongate Building

Cinn-latha fosaidh

Seo greis nuair nach eil a’ Phàrlamaid na suidhe – nuair nach eil i air a sgaoileadh. Faigh a-mach na cinn-latha fosaidh air an duilleig seo.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.