• Exterior view of the Scottish Parliament building on a sunny day

  Cothroman cosnaidh

  A bheil thu a’ sireadh obair sa Phàrlamaid?

  Gheibhear fios mu ar cothroman cosnaidh air fad air na duilleagan seo.

  Cothroman cosnaidh sa Phàrlamaid (Beurla)

  +-

  Cothroman cosnaidh

 • Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

  Tha fiosrachadh againn air Buidheann Phàrlamaideach a’ Cho-fhlaitheis, air buidhnean eadar-nàiseanta, mu bhith a’ cur fios thugainn agus mu bhith a’ tighinn air chèilidh oirnn.

  Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh (Beurla)

  +-

  Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

 • frontofbuildingFP

  Aithisg bhliadhnail

  Bidh an aithisg bhliadhnail ag aithris air obair na Pàrlamaid is mar a choilean i a dleastanansan.

  Aithisg Bhliadhnail 2012 (2.65MB pdf)

  +-

  Aithisg bhliadhnail

 • An t-Oifigear Riaghlaidh Ken Mac an Tòisich

  An t-Oifigear Riaghlaidh

  Mun Oifigear Riaghalaidh.

  'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.

  Leugh barrachd: An t-Oifigear Riaghlaidh

  +-

  An t-Oifigear Riaghlaidh

Mun Phàrlamaid

Air an duilleig seo, gheibhear a-mach mun obair agus mu na dleastanasan aig an Oifigeir Riaghlaidh, aig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB) agus mu obair is structar an luchd-obrach againn.

Presiding Officer

An t-Oifigear Riaghlaidh

'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.