Naidheachd

 

Am Prìomh Mhinistear gu bhith ga ceasnachadh le Luchd-gairm Thaigh an Ròid air obair Riaghaltas na h-Alba air Covid-19 agus Neoni Lom

Bidh obair Riaghaltas na h-Alba air atharrachadh na gnàth-shìde agus galar COVID-19 fon phrosbaig nuair a thug Luchd-gairm Pàrlamaid na h-Alba còmhla air a’ mhìos seo ...

Sgrùdadh air moladh gus maitheanas a thoirt do mhèinnearan le Comataidh Thaigh an Ròid

Tha Bile a bheireadh maitheanas do mhèinnearan a chaidh a dhìteadh airson eucoirean aig stailc nam mèinnearan 1984-1985 gu bhith air a sgrùdadh le Comataidh Pàrlamaid na h-Alba.

Guthan dhaoine òga gus prìomh phàirt a ghabhail ann am Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh dealas ùr airson dhaoine òga a bhith a' gabhail prìomh phàirt ann am poilitigs na h-Alba a ghairm an-diugh le Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Òigridh na h-Alba.

Buill gus an t-àite a tha aig riaghaltas ionadail agus a chuid chom-pàirtichean ann an lìbhrigeadh Alba neoni lom a sgrùdadh

Gu luath an dèidh COP26, tha Comataidh Neoni Lom, Lùtha agus Còmhdhail aig Pàrlamaid na h-Alba a’ cur rannsachadh air bhog an-diugh a nì sgrùdadh air an àite a tha aig riaghaltas ionadail agus a chuid chom-pàirtichean ...

Buill air taic a chur ri ‘atharrachaidhean bunaiteach’ gus aghaidh a chur air ceistean siostamach ann an siostam a’ cheartais

Tha Comataidh a’ Cheartais aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh gun tèid leasachaidhean cuimseach a thoirt air siostam a’ cheartais, a bharrachd air barrachd airgid a bhith ri fhaotainn don roinn ...

Buill ri cleachdadh chumhachdan gus riaghailtean a dhèanamh ann an èiginn a sgrùdadh

Tha Comataidh Chumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachaidh Lagha aig Pàrlamaid na h-Alba a’ tòiseachadh air rannsachadh ...

Comataidhean aig a’ Phàrlamaid gus am Frèam Dealbhaidh Nàiseanta a sgrùdadh

Thèid poileasaidhean a’ riaghladh leasachadh bailtean-mòra, bailtean-beaga agus sgìrean dùthchail na h-Alba gu 2045 a sgrùdadh le grunn chomataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog air slàinte is sunnd cloinne agus dhaoine òga

Tha Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs ag iarraidh faighinn a-mach mu na ceistean bunaiteach a’ bualadh air slàinte is sunnd do chloinn agus do dhaoine òga ann an Alba.

Comataidh an Ionmhais a’ toirt rabhadh mu dhùbhlain ionmhasail air ionmhas poblach agus Alba ag ath-shlànachadh bhon ghalar mhòr-sgaoilte

An dèidh sgrùdadh ro bhuidseat 2022-23 a ghabhail os làimh agus air ionmhas poblach na h-Alba an dèidh COVID-19, tha Comataidh Ionmhais agus Rianachd Phoblach Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt rabhadh mu dhùbhlain ...

Bu chòir do Bhuidseat na h-Alba cuimseachadh air teachd-a-steach teaghlaich agus dèiligeadh ri bochdainn cloinne

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba am buidseat aca a chleachdadh airson teachd-a-steach phàrantan a dhèanamh seasmhach gus cuideachadh a dh’ionnsaigh na targaidean bochdainn cloinne aca a ruighinn,,,

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date