Naidheachd

 

Bu chòir gun rachadh ath-shlànachadh cheart eaconamach bho Chovid-19 an sàs ann an neo-ionannachd gus cuideachadh ri daoine air teachd a-steach ìseal is cugallach, tha Comataidh an Ionmhais ag ràdh

Tha e gu math coltach gu bheil Covid-19 air neo-ionannachd structarail a bha ann mar-thà ann an Alba a dhèanamh nas miosa, a rèir aithisg ...

Feumaidh a’ Phàrlamaid cuimseachadh gus aghaidh a chur air dùbhlanan san àm ri teachd, tha Comataidh ag ràdh

Tha rannsachadh mu chomas-slànachaidh nan cleachdaidhean is nam modhan-obrach aig Pàrlamaid na h-Alba air grunn atharrachaidhean a mholadh an-diugh gus dèanamh cinnteach ...

Panail Shaoranach ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba an ro-innleachd aca air Covid 19 a shealltainn

Tha panail den phoball a chaidh a ghairm le Comataidh Covid-19 Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air na toraidhean aca innse do BhPA.

Cruth-atharrachadh a dhìth gus bun-chùram a lìbhrigeadh a tha iomchaidh airson na 21mh linn, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

Tha ath-chruthachadh radaigeach air bun-chùram deatamach gus dèanamh cinnteach gum faigh an ath ghinealach de shaoranaich an cùram a dh’fheumas iad, a rèir Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba.

Feumaidh Taigh an Ròid a dhleastanas sgrùdaidh a mhìneachadh gu soilleir mar fhreagairt do Brexit, a rèir panail eòlaichean

Feumaidh Taigh an Ròid mìneachadh nas soilleire a dhèanamh air an obair sgrùdaidh aige mar fhreagairt do Brexit, a rèir aithisg ùr a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Feumaidh ath-leasachadh cùram sòisealta barrachd luach a chur ann an luchd-cùraim agus feumalachdan dhaoine fa leth a chur aig cridhe na cùise, a rèir Comataidh Pàrlamaid na h-Alba

Tha aithisg na Comataidh Slàinte is Spòrs mu na tha an dàn do chùram sòisealta air a ràdh gum feum an fheadhainn a tha a’ lìbhrigeadh agus a’ faighinn cùram a bhith aig cridhe ath-leasachadh cùram sòisealta

Bidh BPA ag iarraidh soilleireachd air caiteachas agus ro-innleachd phoblach às dèidh fàilligeadh BiFab

Tha dragh air BPA a tha a’ sgrùdadh nan suidheachaidhean a lean gu Burntisland Fabrications Limited (BiFab) dol ann an rianachd mu “dhìth follaiseachd” Riaghaltas na h-Alba agus ceannardan na companaidh ...

‘Tuilleadh obrach a dhìth’ air a’ Bhile Droch-dhìol san Dachaigh, a rèir Comataidh a’ Cheartais

Tha Comataidh Ceartais Pàrlamaid na h-Alba air taic a thoirt do na prionnsapalan bunaiteach a tha air cùl Bile ùr Droch-dhìol san Dachaigh Riaghaltas na h-Alba

Tha Comataidh a’ toirt taic do Bhile a bhiodh na dhòigh airson Cill Rìmhinn ceuman meidigeach is fiaclaireachd a bhuileachadh

Tha Comataidh Pàrlamaid na h-Alba air taic a thoirt do mholaidhean a bhiodh nan ciad cheum ann a bhith a’ leigeil le Oilthigh Chill Rìmhinn ceuman meidigeach agus fiaclaireachd a thoirt seachad ...

Chaidh Pannal Shaoranach a ghairm gus beachdachadh air cuingealachadh agus ro-innleachd Covid-19 na h-Alba

Coinnichidh pannal shaoranach airson a’ chiad uair an deireadh-sheachdain seo gus beachdachadh air mar a tha agus mar a bu chòir do dh’Alba a bhith a’ freagairt air galar lèir-sgaoilte Covid-19.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date