Naidheachd

 

Buill air taic a chur ri ‘atharrachaidhean bunaiteach’ gus aghaidh a chur air ceistean siostamach ann an siostam a’ cheartais

Tha Comataidh a’ Cheartais aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh gun tèid leasachaidhean cuimseach a thoirt air siostam a’ cheartais, a bharrachd air barrachd airgid a bhith ri fhaotainn don roinn ...

Buill ri cleachdadh chumhachdan gus riaghailtean a dhèanamh ann an èiginn a sgrùdadh

Tha Comataidh Chumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachaidh Lagha aig Pàrlamaid na h-Alba a’ tòiseachadh air rannsachadh ...

Comataidhean aig a’ Phàrlamaid gus am Frèam Dealbhaidh Nàiseanta a sgrùdadh

Thèid poileasaidhean a’ riaghladh leasachadh bailtean-mòra, bailtean-beaga agus sgìrean dùthchail na h-Alba gu 2045 a sgrùdadh le grunn chomataidhean aig Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh aig Taigh an Ròid air rannsachadh a chur air bhog air slàinte is sunnd cloinne agus dhaoine òga

Tha Comataidh Slàinte, Cùraim Shòisealta agus Spòrs ag iarraidh faighinn a-mach mu na ceistean bunaiteach a’ bualadh air slàinte is sunnd do chloinn agus do dhaoine òga ann an Alba.

Comataidh an Ionmhais a’ toirt rabhadh mu dhùbhlain ionmhasail air ionmhas poblach agus Alba ag ath-shlànachadh bhon ghalar mhòr-sgaoilte

An dèidh sgrùdadh ro bhuidseat 2022-23 a ghabhail os làimh agus air ionmhas poblach na h-Alba an dèidh COVID-19, tha Comataidh Ionmhais agus Rianachd Phoblach Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt rabhadh mu dhùbhlain ...

Bu chòir do Bhuidseat na h-Alba cuimseachadh air teachd-a-steach teaghlaich agus dèiligeadh ri bochdainn cloinne

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba am buidseat aca a chleachdadh airson teachd-a-steach phàrantan a dhèanamh seasmhach gus cuideachadh a dh’ionnsaigh na targaidean bochdainn cloinne aca a ruighinn,,,

Bu chòir gum biodh maoineachadh cultair air a riaghailteachadh thar an Riaghaltais, tha Buill ag ràdh

Tha Comataidh a’ Chultair aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh gun tèid barrachd oidhirp a dhèanamh mu riaghailteachadh cultair agus a’ mhaoineachaidh air a shon air feadh Riaghaltas na h-Alba.

Deasbad mu èiginn na gnàth-shìde aig cridhe Fèis Phoilitigs am-bliadhna

Tha George Monbiot, an t-ùghdar agus neach-àrainneachd ri nochdadh aig Fèis Phoilitigs aig Pàrlamaid na h-Alba le èiginn na gnàth-shìde aig cridhe tachartas na bliadhna seo.

Fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball airson 2020/21 air fhoillseachadh air-loidhne

Tha am fiosrachadh as ùire mu chosgaisean pàrlamaideach nam Ball uil ga fhoillseachadh air an Lìon an-diugh.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date