Naidheachd

 

Comataidh a’ sireadh bheachdan air molaidhean airson Banca Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba

Tha a’ Chomataidh Eaconamaidh, Cumhachd agus Obair Chothromach a’ sireadh bheachdan air banca tasgaidh nàiseanta fad-ùine a thathar a’ moladh mar phàirt de rannsachadh ùr air Bile Banca Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba (SNIB).

Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ foillseachadh cho-dhùnaidhean air Bile Còmhdhail

Tha Comataidh Eaconamaidh Dùthchail agus Co-cheangailteachd air aonta a thoirt do phrionnsabalan coitcheann a’ Bhile Còmhdhail (Alba).

BPA a’ tadhal air an Eilean Sgitheanach gus beachdan a chluinntinn air Bile ‘toirmeasg peanas corporra’

Thèid coinneamh de Chomataidh Co-ionannachd is Còraichean Daonna Phàrlamaid na h-Alba a chumail ann am Port Rìgh le BPA a’ beachdachadh air molaidhean gus casg a chur air peanas corporra chloinne le càirdean agus luchd-cùraim san dachaigh.

Feumaidh sinn uile dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid sa bhad, tha Comataidh Thaigh an Roid ag ràdh

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid air fàilte a chur air amas na h-Alba gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid ach tha iad air iarraidh gum bi barrachd cabhaig sa chùis gus nach ruig teas na cruinne ìre chunnartach.

Tha Comataidh Thaigh an Ròid a’ toirt taic do bhuidheann iomairt ùr a thathar a’ moladh airson Ceann a Deas na h-Alba

Tha cruthachadh buidheann iomairt ùr airson Ceann a Deas na Alba a-nis air làn taic fhaighinn bho Chomataidh Eaconamaidh Dhùthchail agus Co-cheangalachd Phàrlamaid na h-Alba.

Rannsachadh na Pàrlamaid a’ sireadh beachdan a’ phobaill air solarachadh cùram NHS air an loidhne aghaidh

Tha rannsachadh cudromach ùr ga chur air bhog, air prìomh chùram ann an Alba san àm ri teachd, le BPA air Comataidh Slàinte agus Spòrs.

Iomagainean mun phrògram Business Gateway gan cur an cèill le Comataidh ann an Taigh an Ròid

Tha Comataidh Eaconamaidh, Cumhachd agus Obair Chothromach air iomagainean a chur an cèill mu dheidhinn dìth follaiseachd, dìth cunntachalachd agus dìth co-thaobhaidh ann am Business Gateway ...

Comataidh phàrlamaideach gu bhith a’ rannsachadh àrainneachdan cùraim slàinte air feadh Alba an dèidh bhàsan aig Ospadal Oilthigh na Banrigh Ealasaid

Tha Comataidh Slàinte agus Spòrs ann am Pàrlamaid na h-Alba air tòiseachadh an-diugh air rannsachadh a bhios a’ sgrùdadh dè cho mòr ’s a tha na trioblaidean slàinte a tha ceangailte ri àrainneachd a’ chùraim slàinte ann an Alba.

Ath-bhreithneachadh ga iarraidh air mar a bhios bùird Seirbheis na Slàinte a’ comharrachadh agus ag iarraidh pàigheadh bho dhaoine nach eil bhon RA a gheibh cùram leigheis

Tha Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh atharrachaidhean air an dòigh anns am bi Bùird-slàinte ann an Alba a’ comharrachadh an fheadhainn nach eil airidh air leigheas SNS.

Tha Comataidh Pàrlamaid na h-Alba air droch easbhaidh a lorg anns an dòigh a chaidh co-chomhairleachadh a dhèanamh mu atharrachaidhean a chaidh a phlanadh air cunntas-sluaigh 2021

Tha Comataidh Pàrlamaid na h-Alba air droch easbhaidh a lorg anns an dòigh a chaidh co-chomhairleachadh a dhèanamh mu atharrachaidhean a chaidh a phlanadh air cunntas-sluaigh 2021

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date