Naidheachd

 

Tha Riaghaltas na RA a’ diùltadh fianais a thoirt do Thaigh an Ròid air Bile Margadh A-staigh na RA

Tha Riaghaltas na RA an dèidh diùltadh fianais a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba air Bile Margadh A-staigh na RA aige.

Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd aig Taigh an Ròid ag iarraidh bheachdan mu Bhile a’ Mhargaidh A-staigh aig Riaghaltas na RA

Tha Comataidh Ionmhais agus Bun-reachd aig Taigh an Ròid air gairm a sgaoileadh airson beachdan air Bile a’ Mhargaidh A-staigh aig Riaghaltas na RA.

Comataidh air bile fhoillseachadh gus stad a chur air a’ chleachdadh a bhith a’ faighinn cothrom tràth air fiosrachadh eaconamach

Tha Buill air Comataidh Eaconamaidh, Lùtha agus Obair Chothromach aig Taigh an Ròid ar Bile Comataidh fhoillseachadh an-diugh a chuireadh srian air cothrom ro sgaoileadh (PRA) ...

Comataidh aig Taigh an Ròid ag iarraidh bheachdan air Bile Sàsachadh Luchd-tàrsainn (Mì-ghnàthachadh Cloinne ann an Cùram) Alba

Tha Comataidh Foghlaim agus Sgilean aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh bheachdan air Bile Sàsachadh Luchd-tàrsainn (Mì-ghnàthachadh Cloinne ann an Cùram) Alba.

An Obair aig Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagha ann an 2019-20

Bha e mar amas aig an ìre mhath aon Ionnsramaid Reachdail Albannach (SSI) às gach deich a chuireadh fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba gus beachd a ghabhail orra ann am bliadhna 2019-20 na Pàrlamaid ...

Buill ag iarraidh bheachdan air buaidh ionmhasail Covid-19 air buidseatan chòraichean daonna

Thèid buaidh galar a’ choròna-bhìorais air co-dhùnaidhean mu chosg poblach anns an ùine ri teachd gus co-ionannachd agus còraichean daonna a dhìon ...

Tha Comataidh na h-Eaconamaidh Dùthchail is Ceangalachd ag iarraidh bheachdan air buaidh ionmhasail COVID-19

Tha buaidh ionmhasail Covid-19 ga sgrùdadh le Comataidh Eaconamaidh Dùthchail is Ceangalachd aig Taigh an Ròid.

Tha beàrn nach beag ann fhathast ann an taic luath slàinte-inntinn do dhaoine òga, tha Buill a’ toirt rabhadh

Tha Comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba air rabhadh a thoirt gum feumar barrachd a dhèanamh gus am faigh daoine òga a tha feumach air cuideachadh leis an t-slàinte-inntinn aca cothrom air taic cho luath agus a ghabhas.

Buill neo-ghnìomhach ùra air bòrd Sgrùdadh Alba air an ainmeachadh

Thèid dithis ball neo-ghnìomhach ùra a chur an dreuchd le Coimisean na h-Alba airson an Sgrùdaidh Phoblaich an dèidh eacarsaich-fhastaidh fhosgailte a chumail, thathar air ainmeachadh.

BPAan a’ lorg fàilligeadh dona ann siostam chungaidhean-leighis nach eil a’ cur euslaintich sa phrìomh àite

Lorg sgrùdadh Comataidh Phàrlamaid na h-Alba air solar is iarrtas airson chungaidhean-leighis nach robh an siostam co-leantaileach agus nach bi e a’ cur euslaintich sa phrìomh àite.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date