• Cartoon images of school children

  Spòrs is geamannan!

  Am measg nan goireasan foghlam eadar-ghnìomhach againn, tha geamannan mar Nathraichean is Fàraidhean agus SP-ingo!

  No faodaidh tu faighinn a-mach cho eòlach sa tha thu air a’ Phàrlamaid le Quiz na Pàrlamaid.

  Geumannan

  Bun-sgoil

  Àrd-sgoil

  +-

  Spòrs is geamannan!

 • Tachartas 'Get the Picture'

  Air Disathairne 25 Lùnastal 2012, chùm Pàrlamaid na h-Alba 'Get the Picture!' – tachartas spòrsail a thug cothrom do dh’oigridh 16-25 bliadhna a dh’aois à air feadh na h-Alba bruidhinn mu chuspairean a tha cudromach dhaibh.

  Get the Picture! 2012

  +-

  Tachartas 'Get the Picture'

 • Compàirteachasan coimhearsnachd

  Proiseact com-pairteachasan coimhearsnachd na Parlamaid.

  Is e iomairt tionnsgalach th’ ann am Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd, a bheir guth do dhaoine nach bi a’ gabhail pàirt ann am poileataics mar as àbhaist.

  Pròiseact nan Com-pàirteachasan coimhearsnachd

  +-

  Compàirteachasan coimhearsnachd

 • Front entrance of the Scottish Parliament

  Tursan air-loidhne

  Faigh sealladh gun choimeas den Phàrlamaid tron turas dealbhan air-loidhne.

  Tha an turas 360̊ seo a’ toirt dhut cothrom sùil a thoirt air taobh a-staigh na Pàrlamaid  a’ gabhail a-steach an t-Seòmair-deasbaid, Lobaidh a’ Ghàrraidh agus na seòmraichean Comataidh.

  Turas 360̊

  +-

  Tursan air-loidhne

Tadhail is Ionnsaich

Queensberry House

Eachdraidh

Leugh mu eachdraidh na Pàrlamaid bho na meadhan aoisean chun an Aonaidh agus gu ath-steidheachadh na Pàrlamaid ann an 1999.

Dealbh de thogalach na Pàrlamaid san dorchadas

Leabhrain is Iùil

Bidh sinn a’ dèanamh diofar fhoillseachaidhean a tha a’ mìneachadh mar a tha a’ Phàrlamaid ag obair, dè as urrainn dhut dèanamh mar neach-tadhail agus mar as urrainn dhut a dhol an sàs san obair aice.

Faclairean Gàidhlig

Goireasan Cànain / Language Resources

Gheibhear ceanglaichean ri faclairean, liostaichean-braithrachais, ainmean-àite agus goireasan Gàidhlig eile air an duilleig seo.

A' tadhal air Pàrlamaid na h-Alba

A' tadhal air a' Phàrlamaid

Tha Pàrlamaid ùr na h-Alba stèidhichte aig bun Mìle Rìoghail ainmeil Dhùn Èideann ri taobh Pàirce an Ròid agus na Salisbury Crags.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.