Lùnastal

Pàrlamaid na h-Alba a' tighinn dhan Eilean Sgitheanach

18.08.2015

Bidh Comataidh Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh ceist fearann na h-Alba aig coinneamh phoblach a chumas iad aig Ionad Àrois.

Pàirce Roinneil Monadh Pentland – tha Comataidh a’ faighneachd, am bu chòir dhi a bhith air a leudachadh?

Dè bhuaidh a bhiodh ann nan rachadh Pàirce Roinneil Monadh Pentland a leudachadh? Sin dìreach aon de na ceistean a tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith faighneachd agus i a’ tòiseachadh air beachdachadh air Bile Crìochan Pàirce Roinneil Monadh Pentland.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.