Fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball air fhoillseachadh

11.12.2014

Chaidh am fiosrachadh as ùire air cosgaisean nam BPA uile gu lèir fhoillseachadh air an làrach-lìn an-diugh.

Tha cosgaisean ràithean 1 agus 2 bhon bhliadhna ionmhasail 2014/15 rim faighinn a-nis air loidhne tro stòr-data luirg na Pàrlamaid.

Ceangail ri duilleag cosgaisean nam Ball:

http://www.scottish.parliament.uk/msps/members-expenses-scheme.aspx


This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.