An t-Oifigear Riaghalaidh a' toirt seachad beachd air a' Phrìomh Mhinistear a' leigeil às a dhreuchd

 Bhruidhinn an t-Oifigear Riaghlaidh a-nochd air a' Phrìomh Mhinistear a' leigeil às a dhreuchd, bhon t-Samhain a-mach.

"Aithnichidh Buill às a h-uile pàirt den t-Seòmar gur e fìor dheagh neach-pàrlamaideach a th' anns a' Phrìomh Mhinistear agus còmhla riumsa, aithnichidh iad na buadhan a bh’ aige agus an t-seirbheis phoblach a thug e seachad e mar Bhall Pàrlamaid, Ball Pàrlamaid na h-Alba agus mar am Prìomh Mhinistear as fhaide san dreuchd ann an Alba. Fàgaidh e an dreuchd às dèidh deasbaid nàiseanta a bha fìor shònraichte agus às dèidh ùrachadh deamocratach a bhith san nàisean againn”.  

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.