Dàmhair

A’ Phàrlamaid gu bhith gabhail fianais a thaobh eucoir an aghaidh fiadh-bheatha

28.10.2014

Bidh eucoir an aghaidh fiadh-bheatha fon phrosbaig a-rithist nuair a bheir Oifis a’ Chrùin agus àrd oifigearan poileis fianais phoblach ann am Pàrlamaid na h-Alba 29 Dàmhair 2014.

Comataidh Eaconamaidh na Pàrlamaid a’ tadhal air Peairt

20.10.2014

MSPs on the Economy, Energy and Tourism Committee will swap the Scottish Parliament for the Salutation Hotel as MSPs relocate to Perth for the day on Monday 3 November.

Comataidh a’ Bhun-structair a’ dol an sàs ann an èifeachd reachdais a thaobh daoine gun dachaigh

10.10.2014

The impact of legislation that guarantees accommodation for people assessed as unintentionally homeless has been the focus of an inquiry by the Infrastructure and Capital Investment Committee.

Foillseachadh fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball an 2013/14

09.10.2014

Publication of 2013/14 Members expenses information

Barrachd chumhachdan ionmhasail gu bhith air an tiomnadh - dè na roghainnean a th’ ann?

08.10.2014

Bidh Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh nan roghainnean a th’ ann gus tuilleadh chumhachdan ionmhasail a thiomnadh do dh’Alba ann an rannsachadh ùr a thèid fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin 9 Dàmhair).

Saighdearan an latha a dh’aom is an latha an-diugh air an cuimhneachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba

07.10.2014

Two powerful and symbolic art installations by Simon Burns-Cox and Alison Kinnaird reflecting the impact of war have gone on display at the Scottish Parliament.

Bidh Tosgaire na h-Eadailt a’ bruidhinn ri BPAan air prìomh amasan san Roinn Eòrpa

06.10.2014

Thèid prìomh amasan na h-Eadailte – agus an dùthaich mar uachdarain air Comhairle an Aonaidh Eòrpaich fad sia mìosan – a chur an cèill air Diardaoin 9 An Dàmhair le Tosgaire na h-Eadailte san RA, A Shoillse, Pasquale Terracciano.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.