BPAan air turas lorg-fiosrachaidh a dhèanamh gu pròiseact ath-bheothachaidh

17.09.2012

Thadhail Buill Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh an-diugh air Stèisean Dail Mheàrnaig rè turas lorg-fiosrachaidh gu pròiseact ath-bheothachaidh a’ Gheata Chluaidh.  

Taobh clì gu deas tha: Iain Manson, Àrd-oifigear a’ Gheata Chluaidh, Leas Neach-gairm na Comataidh Caoimhin Stiùbhart BPA, Niall MacDhòmhnaill, Cathraiche a’ Gheata Chluaidh, Mairead Mitchell BPA and Iain Pentland BPA.

Tha a’ phròiseact, a thòisich ann an 2007, na com-pàirteachas eadar Comhairle Cathair-bhaile Ghlaschu, Comhairle Lannraig a Deas agus Iomairt na h-Alba.   

Tha a’ cheàrnaidh aca a’ gabhail a-steach pàirt mòr de Ghlaschu an Ear, na measg Baile na Drochaid, Dail Mheàrnaig, Parkhead, cho math ris an Ruadh-Ghleann agus Shawfield ann an Lannraig a Deas.   

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.