Dàmhair

Buill Comatidh air tadhal air làrach Luchd-siùbhail ann an Earra-Ghàidheal

31.10.2012

Thadhail Màiri Nic a’ Phì BPA, Neach-gairm Comataidh Co-ionannachd Chothrom agus ball den chomataidh Annabel Goldie BPA air Dùn Cholgain faisg air Ceann Loch Gilp, Earra-ghàidheal mar phàirt de sgrùdadh na comataidh

An t-Oifigear Riaghlaidh air fàilte a chur air coimhearsnachdan na h-Alba gu Taigh an Ròid

26.10.2012

Tha e mar amas aig a’ cho-labhairt cuideachadh ri buidhnean ionadail barrachd a thuigsinn mun Phàrlamaid agus mar a dh’fhaodar ceangal a dhèanamh rithe. Thig còrr is 120 buidhnean beaga saor-thoileach, comainn chatharra agus buidhnean-gnìomha ionadail.

Welfare Reform Committee “extremely disappointed” at UK Government refusal to cooperate

25.10.2012

The Scottish Parliament’s Welfare Reform Committee has expressed that it is “extremely disappointed at the lack of cooperation” of the Secretary of State for Work and Pensions, Iain Duncan Smith MP.

Proposals to reform farmed and wild fisheries, but what do you think?

25.10.2012

The management of wild and farmed fisheries is set to be reformed by the Aquaculture and Fisheries (Scotland) Bill.

Justice Committee takes evidence on draft budget

23.10.2012

Justice Committee takes evidence on draft budget 23 October 2012

Cuideam air a’ chàirdeas eadar Alba agus Èirinn

21.10.2012

Bidh an Leas-oifigear Riaghlaidh Iain Scott BPA an ceannas air buidheann-riochdachaidh Bhall an t-seachdain seo agus iad a' frithealadh air an t-Seanadh Phàrlamaideach Bhreatannach agus Èireannach (BIPA) ann an Glaschu.

Coimhearsnachdan na h-Alba a’ tighinn cruinn còmhla ann am Pàrlamaid na h-Alba

17.10.2012

Cluinnear diofar ghuthan à air feadh na h-Alba ann an Seòmair-deasbaid agus seòmraichean comataidh Pàrlamaid na h-Alba Disathairne 27 Dàmhair aig a’ cheathramh Co-labhairt Coimhearsnachd aig Pàrlamaid na h-Alba.

Sgeulachdan Siùbhlach a’ tighinn gu Dùn Phris

16.10.2012

Tha taisbeanadh a tha a’ cur cèill mar a tha deichnear neach ann an Alba air ceangal a dhèanamh ri Pàrlamaid na h-Alba gus atharrachadh adhbharachadh a’ fosgladh ann an Clachan Eòin (St John’s Town of Dalry), Dùn Phris, an-diugh (Dimàirt 16 Dàmhair).

Fàilligeadh òigridh gun dachaigh a thaobh taic

07.10.2012

Thathar a' fàilligeadh òigridh gun dachaigh a thaobh taic a bheir cuideachadh dhaibh faighinn thairis air dìth sgilean beatha, suidheachadh a thèid am miosad ri linn ionadan-fuirich aig droch-ìre agus iomallachd, a rèir aithisg a dh'fhoillsich Comataidh C

Latha na Pàrlamaid ann an Cridhe Hamhaig

05.10.2012

Bidh Crìdhe Hamhaig (ionad Heart of Hawick) mar dhachaigh do Phàrlamaid na h-Alba an ath mhìos agus Taigh an Ròid, mar gum biodh, a' tadhail air a' bhaile fad latha.

Beachdan soilleir a dhìth mu challaidean àrda

05.10.2012

Tha callaidean àrda air coimhearsnachdan a dhealachadh thar nam bliadhnaichean. Tha comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh ar daoine a-nis fios a chur thuice leis na beachdan aca mun Bhile a chaidh a chur air adhart mu dheidhinn seo.

Cautious welcome given to Criminal Legal Assistance Bill by Justice Committee

04.10.2012

A cautious welcome was given to the Scottish Civil Justice Council and Criminal Legal Assistance Bill by the Justice Committee in its Stage 1 report published today.

High-profile witnesses give evidence to Justice Committee

02.10.2012

A number of high-profile experts from the legal, media and criminal-justice professions today gave evidence to the Justice Committee as part of its investigation into the role of the media in criminal trials.

Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh beachdan air a Plana Gàidhlig

01.10.2012

Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh beachdan a’ phobaill air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid 2013-2018.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.