Litir le Uilleam Uallas a’ tighinn don Phàrlamaid

12.01.2012

San Lùnastal am-bliadhna, thèid litir 700 bliadhna dh’aois a bha aig Uilleam Uallas a thaisbeanadh ann an Alba. Còmhla ri litir ainmeil Lübeck, bidh i mar phàirt de thaisbeanadh air leth aig Pàrlamaid na h-Alba air a chur ri chèile còmhla ri Clàran Nàiseanta na h-Alba.

Agus i a’ sgaoileadh fiosrachaidh mun taisbeanadh an-asgaidh, a bhios a’ ruith bho Dhihaoine 10 gu Dihaoine 31 Lùnastal 2012 ann am prìomh thalla Thaigh an Ròid, thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick BPA:

“Ann am Pàrlamaid na h-Alba, bidh sinn a’ cumail thaisbeanaidhean a tha nan togail-inntinn agus a tha tionnsgalach. Is cinnteach gun toir an taisbeanadh air leth seo soilleireachadh air Alba san àm a dh’aom agus gum bi e na dhùbhlan air na beachdan a tha againn a thaobh mar a bhios i san àm air thoiseach. Mar phàirt den Fhèis Phoilitigs bhliadhnail againn, bheir a’ chiad sealladh riamh de na rudan luachmhor seo, cho math ris an t-sreath na chois de dh’òraidean is de dheasbadan, cothrom dha-rìribh don luchd-tadhail againn eòlas a chur air eachdraidh na h-Alba aig Taigh an Ròid.”

Chaidh toirt air ais na litreach do dh’Alba a chur an cèill an-diugh le Rùnaire a’ Chultair aig Riaghaltas na h-Alba Fiona Hyslop, aig Oifis nan Clàran Nàiseanta.

Tha an dà litir brisg agus chan fhaodar an taisbeanadh ach fo shoillseachadh air a riaghladh fad ùine gu math goirid an-dràsta is a-rithist. Tha litir Uallais air a bhith air a gleidheadh ann an Sasainn bho chaidh a lorg ann an Tùr Lunnainn sna 1830an. Tha i air iasad fada do Chlàran Nàiseanta na h-Alba a-nis an dèidh aonta a dhèanamh leis an Tasglann Nàiseanta ann an Kew. Tha litir Lübeck air iasad bho thasgaidhean Baile Lübeck, le aonta bhon Àrd-bhàillidh is bhon Chomhairle. Chaidh a taisbeanadh an turas mu dheireadh ann an Alba ann an 2005, ri linn taisbeanadh ‘Dìreach Airson na Saorsa’ aig Pàrlamaid na h-Alba.

Cùl-cinn

Ann an 2010-2011, ghabh Comataidh nan Athchuingean Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba beachd air toirt air ais na litreach. PE1350: Athchuinge le Nick Brand ag iarraidh air Pàrlamaid na h-Alba a bhith brosnachadh Riaghaltas na h-Alba gus iarrtas foirmeil airson iasaid a chur don Tasglann Nàiseanta ann an Kew gus litir Uallais a chur air ais do dh’Alba fo aonta-iasaid bhuan.

http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/40047.aspx

Gheibhear cothrom air dealbh de litir Ualais aig:

http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/williamwallace.asp

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu litir Lübeck an seo:

http://www.scottisharchivesforschools.org/ffa/lubeck.asp

Contact Information

Media

Public information

  • Telephone: 0800 092 7500
  • Textphone users can contact us on 0800 092 7100. We also welcome calls using the Text Relay service.
  • Text message: 07786 209888     
  • sp.info@scottish.parliament.uk                                                 

You can now also follow us on twitter @scotparl

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.