Bile Maitheanas Eachdraidheil a’ faighinn taic aona-ghuthach

26.03.2018

Tha Comataidh Co-ionnanachd agus Chòraichean Daonna aig Taigh an Ròid gu h-aona-ghuthach air taic a chur ri prionnsapalan coitcheann a’ Bhile Eucoirean Feise Eachdraidheil (Maitheanas agus Dearmad).

Tha am Bile a’ buileachadh maitheanas air fireannaich a chaidh a dhìteadh a thaobh ghnìomhan-feise aona-ghnèitheach nach eil nan eucoir tuilleadh agus ag ràdh gun tèid ‘dearmad’ a dhèanamh air a’ chlàr eucoir aca.  Chò-dhùin Buill gu bheil am Bile, le bhith ag aideachadh gu robh seann laghan ‘ceàrr’, agus le bhith a’ tabhann fuasgladh, a’ toirt nàdar de shàsachadh do dhaoine a thàinig fo bhuaidh laghan leth-bhreitheach. Bha roghainnean eile air an deach beachdachadh, leithid dìoladh airgid, no dearmad gun iarraidh, gam meas mì-fhreagarrach no neo-phractaigeach. 

Tha a’ Chomataidh cuideachd a’ cur impidh air Riaghaltas na h-Alba gus dèanamh cinnteach gun tèid aire a thogail gu gnìomhach mun tagradh a thaobh dearmad a dhèanamh air clàr eucoir, agus gum bi e cho furasta a chleachdadh ’s a ghabhas. Tha iad cuideachd air moladh gun rachadh taic a lìbhrigeadh tron treas roinn no tro thaic le cosgaisean lagha, ma dh’fheumar. 

A’ bruidhinn fhad ’s a bha an aithisg ga foillseachadh, thuirt Neach-gairm na Comataidh, Cairistìona NicShealbhaich BPA: 

"Tha taic aona-ghuthach na Comataidh na cheum cudromach airson a’ Bhile seo.

“Ged a tha am maitheanas ga thabhann gun iarraidh, tha sinn a’ brosnachadh duine sam bith airidh air dearmad a dhèanamh air a’ chlàr eucoir aca cur a-steach air a shon. Bidh seo a’ ciallachadh nach nochd eucoirean a chaidh a dhubhadh às ann an sgrùdadh eachdaidh duine ma tha thu a’ dèanamh rudeigin leithid cur a-steach airson obair ùr no a’ tabhann a bhith ag obair gu saor-thoileach le buidheann dhìonta no so-leònte.  

“Tha a’ Chomataidh an dòchas gun cuidich am Bile seo daoine a’ gluasad air adhart lem beatha, agus gu bheil sinn a’ cur ceart na bha ceàrr o shean.” 

Leanaidh am Bile a nis air adhart don phròiseas atharrachaidh ann an Ìre 2, mus tachair deasbad deireannach agus bhòt den làn Phàrlamaid aig Ìre 3. Chan eil fios fhathast cuin a dh’fhosglas an sgeama dearmaid airson tagraidhean. 

Cùl-fhiosrachadh

Tha làn thionndadh den aithisg ri fhaighinn an seo

Tha duilleagan-lìn a’ buntainn ri sgrùdadh na Comataidh rim faighinn an seo.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.