Tha taisbeanadh de chuid de na dealbhan-naidheachd as fheàrr air an t-saoghal gu bhith aig a’ Phàrlamaid

04.08.2017

Tha taisbeanadh, a tha an-asgaidh, de dhealbhan-camara gu bhith air a shealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba san Lùnastal, agus am measg nan ìomhaighean cumhachdach a chithear tha: Usain Bolt a’ dol seachad air an loidhne aig na Geamannan Oilimpigeach ann an Rio ann an 2016; boireannach a’ seasamh gu daingeann aig caismeachd ann an Louisiana, agus i a’ togail fianais an aghaidh oifigearan-poileis a bha air fòirneart a dhèanamh air fireannaich dhubha; agus brat de dhealain-dè monarch a’ còmhdach na talmhainn sa choille ann an Tèarmann Dhealan-dè ann am Meagsago.

Ann an Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail chithear còrr is 140 de na dealbhan-naidheachd as drùidhtiche, as dùbhlanaiche agus as smaoineachail a chaidh a thogail air feadh na cruinne ann an 2016.

Bidh an taisbeanadh iomraiteach, a bhios ga shealltainn air feadh an t-saoghail, ri fhaicinn aig Pàrlamaid na h-Alba bho Dihaoine 4 Lùnastal gu Disathairne 26 Lùnastal 2017, agus tha e an-asgaidh.

Chuir còrr is 5,000 dealbhadair a-steach airson na farpais-dhealbhan bho 125 diofar dhùthchannan, agus iad ag innse sgeulachdan tro na dealbhan-camara aca bho shaoghal an latha an-diugh agus na dealbhan fo dhiofar chinn leithid Naidheachdan ann an Làrach nam Bonn, Naidheachdan Coitcheann, Cùisean Co-aimsireil, Beatha Làitheil, Daoine, Spòrs, Nàdar agus Pròiseactan thar Ùine Fhada.

A’ foillseachadh na naidheachd mun taisbeanadh, thuirt an Leas-Oifigear Riaghlaidh Cairistìona Ghreumach BPA:

“Fiù ’s don fheadhainn againn a tha cumail sùil gheur air na naidheachdan, tha an taisbeanadh air leth seo a’ sealltainn mar as urrainn do dhealbhan-naidheachd sgeulachdan drùidhteach, toinnte agus brosnachail innse a bheir buaidh air an dòigh sa bheil sinn a’ coimhead air agus a’ tuigsinn an t-saoghail.

“Tha sinn beò ann an linn nam meadhanan sòisealta, agus cha robh dealbhan-naidheachd riamh cho cudromach ann a bhith toirt nan naidheachdan thugainn gu luath agus le barrachd buaidhe na meadhan sam bith eile. Tha sin fhathast cho fìor ’s a ghabhas agus tha feadhainn de na dealbhan as làidire a bh’ againn riamh againn am-bliadhna eadar ìomhaighean fìor iomraiteach is dealbhan glè phearsanta.

“Tha sinn a-rithist glè mhoiteil gur i a’ Phàrlamaid an aon àite ann an Alba far am faicear an taisbeanadh seo agus gur sinne an aon Phàrlamaid air an t-saoghal far an tèid an taisbeanadh a shealltainn. Tha mìltean thar mhìltean de dhaoine air tadhal air a’ Phàrlamaid gus coimhead air Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail ron seo, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith cur fàilte air barrachd luchd-tadhail buileach san Lùnastal gus feadhainn de na dealbhan-naidheachd as fheàrr air an t-saoghal fhaicinn.”

Cùl-fhiosrachadh

Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail 2017

Dihaoine 4 Lùnastal – Disathairne 26 Lùnastal 2017 (dùinte Didòmhnaich). Tha e AN-ASGAIDH.

Tha Stèidheachd Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail air a ruith mar bhuidhinn neo-eisimeilich, neo-phrothaid le oifis ann an Amsterdam, san Òlaind, far an deach Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail a stèidheachadh ann an 1955. Tha Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail a’ faotainn taic bho Chrannchur Còd-puist na h-Òlaind agus tha e a’ faighinn taic-urrasachd air feadh an t-saoghail bho Chanon.

Tha e na amas do Stèidheachd Taisbeanadh Dealbhan-naidheachd an t-Saoghail a bhith toirt taic do agus a’ cur air adhart sàr ìrean-obrach airson dealbhan-naidheachd agus dealbhan-aithriseach air feadh an t-saoghail. Bidh luchd-eagrachaidh na farpaise a’ feuchainn ri ùidh is taic a bhrosnachadh gu fad is farsaing am measg a’ mhòr-shluaigh a thaobh obair nan dealbhadairean-naidheachd agus bidh iad a’ feuchainn ri dealbhan-naidheachd a chur fa chomhair an t-sluaigh. Tha iad gu làidir den bheachd gun urrainnear sgeulachdan drùidhteach is brosnachail innse tro naidheachdan lèirsinne ann an dòigh chumhachdach, sgeulachdan a tha toirt buaidh oirnn uile gach latha. Chuir mu 5,000 dealbhadair còrr is 80,000 dealbh a-steach bho 125 dùthchannan, agus rinn diùraidh de dh’eòlaichean neo-eisimeileach breithneachadh air an fharpais aig a bheil cliù agus tarraing eadar-nàiseanta.

 

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.